Державні інституції та соціальні системи – людиноцентрична держава
Ініціативи М-С-А спрямовані та мають всеохоплюючі ресурси, спроможності для посилення стійкості та інституційної спроможності державних інституцій України, як фундаменту її суверенітету, процвітання та конкурентоспроможності в світі.

Державні лідери сьогодні працюють в умовах радикальної змін суспільства, політичних систем та політичної культури:

 • Зростаюча складність соціальних систем, обмеженість ресурсів державних інституцій.
 • Фрагментарність державних систем – великі можливості розвитку при формування недостатніх зв'язків, ролей, результативних моделей.
 • Короткі політичні цикли, зміни політичних пріоритетів – складність інституалізувати зміни в державні системи.
 • Зрілість інших гравців, що можуть і готові посилювати державні спроможності.

Перед керівниками державних інституцій стає зараз нагайна потреба пошуку та змін бізнес моделей державних інституцій, організаційної культури, розробка та впровадження whole-of-government approach, взаємодія та співпраця з недержавними гравцями, бізнесами, міжнародними організаціями.

Більш ніж 5 років Агенція працює з державними системами – фінансовою, освіти, охорони здоров'я, національної безпеки України.
Ми допомагаємо в партнерській логіці розвивати і трансформувати державні інституції, як драйвери розвитку соціальних систем України через:
Посилення сили державних лідерів
 • Амбіції.
 • Сильні рішення, стратегічний довгостроковий погляд на розвиток інституції, ширших систем.
 • Політичний капітал.
 • Забезпечення політичної підтримки розвитку/трансформації міністерства, агенції, соціальної системи.

Мультиплікація та масштабування результатів інституції
 • Потужна стратегічна ідея інституції – «Заради чого?».
 • Ліквідація фрагментарності системи, програм, процесів.
 • Успішна співпраця з іншими інституціями, бізнесом, технологічно розвинутими компаніями, науково-дослідними інституціями, громадськими організаціями, міжнародними партнерами.
 • Високий рівень продуктивності та ефективності інституцій, створення та імплементації політик.
 • Включення впливових гравців.
Стійкість та інституалізація змін в державних інституціях в умовах коротких політичних циклів
 • Визначення нової бізнес (операційної) моделі відповідно трендам, контекстам та політичним змінам.
 • Швидке включення команди.
 • Забезпечення можливості впровадження нової моделі через включення необхідних гравців, політичної та суспільної підтримки.
 • Система внутрішніх та зовнішніх комунікацій.
 • «Швидкі» результати міністра/керівника та команди, як основа («благословення») та довіра до розвитку системи.
 • Посилення команди, культури – розвиток організаційної спроможності міністерства, інституції, як організації.
 • Інформування суспільства та впливових стейкхолдерів про результати.
Посилення спроможностей інституцій ресурсами, компетенціями, технологіями, впливами інших гравців
 • Інституційні міжвідомчі відносини: міжвідомча співпраця та координація на національному, урядовому, організаційному та навіть груповому та індивідуальних рівнях.
 • Узгодження стратегій та цілій з іншими інституціями, впливовими стейкхолдерами. Досягнення баланс інтересів між ними.
 • Інформаційний потік, що підтримує повний цикл планування та інтеграції проектів, програм та пов'язаних політик. Усунення дублювання витрат та процесів.
 • Моделі співпраці з бізнесами, громадськими організаціями та міжнародними агенціями та партнерами.
Екосистеми
 • Міністерство, як каталізатор ширшої системи, яка може забезпечити кращій баланс результатів та витрат, запропонувати стійкіше рішення комплексних задач.
 • Створення міцних міжнародних партнерських відносин, враховуючи виклики та загрози, що не поважають суверенні кордони.
Дизайн систем
 • Бізнес моделі та індикатори.
 • Ширших систем, ядром яких є державна інституція.
 • Екосистеми.
 • Value Net.
 • Організаційний дизайн.
 • Бізнес процесів.